VİSİE / MİSSİE

Missie:
Onze missie is het op een effectieve, efficiënte en slagvaardige manier verlenen van zorg waarbij de wensen, behoeften en beleving van de hulpbehoevenden centraal staan.

Visie:
De visie van Ilyada Zorgbureau is dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan waarin men zoveel mogelijk zelf keuzes kan blijven maken zodat men zelf regie heeft over zijn of haar eigen leven. Mensen met een hulpvraag staan bij ons centraal. Ilyada ondersteunt de cliënten in het vergroten en verbeteren van hun zelfredzaamheid. Het vergroten van de zelfredzaamheid en netwerk van de cliënten heeft uiteindelijk een positieve uitwerking op de maatschappij. Hierbij zijn de volgende punten van belang:

  • Deskundigheid van personeel - Ons team bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines en etniciteiten, zodat wij goed aansluiten bij de belevingswereld van onze cliënten. Tevens bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om cursussen en workshops te volgen om hun vakbekwaamheid te vergroten en op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen binnen de zorgsector.
  • Klantvriendelijkheid - Hierbij is empathisch vermogen van uitermate belang. Wij bieden zorg op maat door ons zo goed mogelijk in te leven in de levenswijze van onze cliënten.
  • Open en diverse bedrijfscultuur - Ilyada is een organisatie dat gelooft in een democratische bestuur, waarin medewerkers en cliënten hun mening te allen tijde kunnen ventileren. Bovendien geloven wij in de kracht van diversiteit. Diversiteit verschaft de organisatie nieuwe impulsen en ideeën, wat de continuïteit van de zorg zal waarborgen en verbeteren. De medewerkers van Ilyada spreken tenminste drie talen en hebben verschillende achtergronden.
Onze drie kernwaarden:
  • Toegankelijkheid en wederzijds respect (Te allen tijde op een laagdrempelige manier toegankelijk zijn en respect tonen voor de geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en etniciteit van de cliënt)
  • Vertrouwen, betrokkenheid, empathie en aandacht (empathie tonen bij de beleving van de problematiek van de cliënten en aandacht voor het individu. Dit betekent assertief handelen, meedenken en het creëren van wederzijdse input, waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswereld van de cliënt)
  • Innovatief en omgevingsbewust handelen (Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in zijn of haar doelen. Daarnaast dient men omgevingsbewust te handelen en inzicht te hebben in de regionale en nationale ontwikkelingen betreft veranderingen binnen de zorgsector en wet en -regelgeving)